Biuro oferuje:

 • Usługi w zakresie kadrowo-płacowym

   

  Więcej...      Ukryj

  - prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej w tym:
  * zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
  * sporządzanie dokumentacji zawierania i rozwiązywania umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło
  * wystawianie świadectw pracy
  * rozliczanie czasu pracy(pora nocna, nadgodziny)
  * prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
  * prowadzenie kartoteki urlopowej
  * prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich
  * sporządzanie rocznej informacji PIT-11,PIT-8B
  * kontrola terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP oraz innych uprawnień wymaganych do wykonywania zawodu
  * sporządzanie deklaracji PFRON
  * sporządzanie raportów statystycznych (GUS) wymaganych przepisami prawa pracy
  - sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
  - rejestracja pracowników w ZUS
  - sporządzanie miesięcznych raportów oraz deklaracji, przekazywanie elektronicznie do ZUS
  - sporządzanie deklaracji podatkowych do US
  - opracowanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania
  - sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych
  - współpraca przy kontrolach ZUS, US, PIP
  • szkolenia

   Usługi w zakresie organizacji szkoleń

    

   Więcej...      Ukryj

        
   - zarządzania personelem
   - zarządzania firmą
   - przedsiębiorczości
   - organizacja szkoleń tematycznych wynikających z aktualnej potrzeby klienta
   • procedura

    Usługi w zakresie zarządzania firmą

     

    Więcej..      Ukryj

    - opracowanie procedur w zakresie polityki rachunkowości
    - opracowanie struktury organizacyjnej
    - opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
    - organizacja szkoleń tematycznych wynikających z aktualnej potrzeby klienta
     • dodatkowe

      Usługi dodatkowe, sporządzanie dokumentów

       

      Więcej..      Ukryj

      - ewidencja środków trwałych i przedmiotów nisko cennych
      - przeprowadzanie inwentaryzacji majątku i rozliczenie inwentaryzacji
      - rozliczanie dotacji z Funduszy Unijnych
      - sporządzanie wniosków aplikacyjnych i biznes planu do dofinansowania z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej
      - wypełnienie wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM-1)
      - rozliczenia klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38)
      - występowanie z wnioskami o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w płatnościach, o uzyskiwanych dochodach (US, ZUS)
      - wypełnianie wniosków kredytowych
      - sporządzanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej ( w przypadku osób bezrobotnych pragnących założyć własną firmę)